Lucie Polachová, DiS. 603 164 528

Mgr. Marcela Valášková, DiS. 608 806 074

Mgr. Marcela Valášková, DiS.

Fyzioterapeut a podiatr, schopna komplexně vyšetřit Váš pohybový aparát, provést terapii, navrhnout i naučit Vás vhodná cvičení.

Při podiatrickém vyšetření (vyšetření nohou) zhodnotí postavení a funkci nohy, celé dolní končetiny a jejího propojení s držením těla, odhalí odchylky jak ve statické zátěži - stoj, tak v dynamické – chůze, běh. Vybere a doupraví pro Vás vhodné vložky ze značek Formthotics, Vasyli, Schein či Superfeet.

Vzdělání:
 • Vyšší odborná škola zdravotnická – obor diplomovaný fyzioterapeut
 • FTVS - obor Tělesná a pracovní výchova pro zdravotně postižené
Odborné kurzy a stáže:
 • Základy osteopatie
 • Dornova metoda
 • Diagnostika a terapie poruch pohybového aparátu – měkké a mobilizační techniky – manuální medicína
 • Léčba funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové
 • Akrální koaktivační terapie
 • Spiraldynamik Basic
 • Kraniosakrální terapie
 • Terapie skolióz podle Katariny Schroth
 • Terapie skolióz dle konceptu Spiraldynamik
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy u dětí a dospělých
 • Aplikovaná kineziologie, cvičení na labilních plochách
 • Diagnostické a terapeutické přístupy dle K.M.H. Hermach: Forma – funkce - facilitace, Pohyb a stabilita, O dýchání
 • Míčková facilitace u respiračních onemocnění, nespecifické mobilizace pomocí soft míčků
 • Taping, Funkční tape v běžné praxi, Kinesiotaping a jeho terapeutické využití
 • Fyzioterapeutické a ergoterapeutické přístupy a metody využívané při terapii neurologických pacientů
 • Čínská tlaková masáž
 • Reflexní zóny plosky nohy
 • Baňková masáž
 • Podiatrie – fyzioterapie nohy
 • Praktická podiatrie s konceptem Vasyli Medical
 • Zhotovování a úprava vložek firmy Schein
 • Podiatrické minimum – vyšetření na plantogramu a se systém PodoCam
 • Stáž v Ústavu chirurgie a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou