Lucie Polachová, DiS. 603 164 528

Mgr. Marcela Valášková, DiS. 608 806 074

ACT – Akrální koaktivační terapie

ACT je zkratkou metody Akrální koaktivační terapie (Acral coactivation therapy), jejíž autorkou je PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Je to velmi efektivní a srozumitelná metoda pro léčbu pohybového aparátu, zejména pro pacienty s bolestmi zad.

Základem ACT jsou vzpěrná cvičení v polohách, které se objevují při vývoji dítěte od narození zhruba do jednoho roku věku. Využívá i přechodu z polohy do polohy, opory o akrální – konečné části končetin (opora o nohy a ruce), využívá též principů motorického - pohybového učení. Součástí ACT je také diagnostický systém, ve kterém se vyhodnocuje kvalita opory a kvalita pohybu - pohybových vzorů. Nedílnou součástí je zácvik pacienta pro domácí terapii.

Metoda ACT představuje díky svému důrazu na napřímení páteře efektivní terapii pro mnoho poruch pohybového aparátu – od častých funkčních a degenerativních stavů páteře až po velmi specifická onemocnění.

Správné zatížení a vzpěr o akra "nastartuje" pohybový vzor vedoucí k napřimování páteře. Kvalitativní korekce těchto pohybových vzorů již probíhá vědomě a výskyt motorických chyb se opakováním minimalizuje.

Terapeut školený v metodě ACT je způsobilý vyhodnotit motorické – pohybové chyby pacientů a je schopen jim nabídnout velmi individuální program autoterapie. Pacienti se po odborné instruktáži naučí provádět cvičení ACT a jejich variace.

Zároveň také zjistí, které ze svých každodenních úkonů mohou obohatit o prvky ACT a umocnit tak efekt terapie. Pomocí drobných změn se tak z uklízení, práce u počítače nebo na zahradě mohou stát aktivity s výrazným terapeutickým potenciálem.

V současnosti je metoda přednášená na univerzitách u nás a v zahraničí. V roce 2014 bylo založeno ACT centrum v Čelákovicích.

Nejčastější využití:
  • bolesti zad
  • výhřezy meziobratlových plotének
  • bolesti kloubů
  • vadné držení těla
  • skoliózy
  • regenerace kloubů po ortopedických operacích – plastiky vazů, artroskopie,…
  • zlepšení koordinace
  • zlepšení kondice
Poznámky:
Motorické učení – pohybové učení
Základním cílem terapie ACT je napravit naše špatné pohybové návyky pomocí motorického učení. Ačkoli je motorické učení vědomý proces (probíhá na úrovni mozkové kůry), je možné docílit opakováním cvičení jeho osvojení. Pro úspěšné zafixování nového/změněného způsobu provedení pohybu je zapotřebí četných opakování – některé studie uvádějí okolo 2 000 opakování.
Motorický vývoj dítěte – pohybový vývoj dítěte
Sestavy cvičení metody ACT využívají poloh raného motorického vývoje, kterými jsme si prošli všichni. Během dospívání se však rozpětí a rozmanitost našich pohybových dovedností přizpůsobují našemu prostředí a jeho požadavkům – ať už negativně nebo prospěšně. Z toho důvodu je metoda ACT nejen terapeutickým nástrojem, ale zároveň obohacuje naše motorické schopnosti o tyto, často zapomenuté vzory.
Vzpěr o akra
Během cvičení ACT jsou využívány vzpěry o akrální – koncové části končetin – ruka (od zápěstí po konečky prstů), noha (od paty až po prsty nohou). Vzpěr o akra se provádí reálně nebo virtuálně. Preferovaný, reálný vzpěr je fyzický vzpěr o akra vůči segmentům vlastního těla, popř. svému prostředí (stůl, podlaha, stěna, apod.). V případech, kdy nelze aplikovat vzpěr reálný, využíváme vzpěr virtuální, který provádíme vůči imaginární překážce, a slouží především pro lepšení představy směru vyvíjené síly. Na efektivitu cvičení má kromě vzpěru o akra vliv i jejich klenutí, které je třeba udržet v průběhu cvičení.

Další využívané metodiky

jaké metodiky používáme

ACT

Image

ACT je zkratkou metody Akrální koaktivační terapie (Acral coactivation therapy), jejíž autorkou je PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D. Je to velmi efektivní a srozumitelná metoda pro léčbu pohybového aparátu, zejména pro pacienty s bolestmi zad.

více...
Baňkování

Image

Baňkování je přikládání skleněných, plastových či silikonových nádobek – baněk, ve kterých je vytvořen podtlak. Ten způsobí jejich přisátí na pokožku a částečné nasátí kůže, podkoží i vaziva do baňky samotné. Baňka může působit na místě nebo s ní můžeme přejíždět po těle.

více...
Labilní plochy

Image

Cvičení na labilních plochách je rovnovážné cvičení, které se využívá se k udržení a zlepšení správné funkce pohybového systému – ke správnému zapojení svalů – koordinaci, jako kompenzaci statického přetěžování. Současně jde i o cvičení koncentrace.

více..
Čínská tlaková masáž

Image

Čínská tlaková masáž pramení z poznatků staré čínské medicíny, která je založena na celostním pojetí člověka, učení o jinu a jangu, o proudění energie. Veškeré tělesné problémy vysvětluje stagnací, nedostatkem či přebytkem této energie v energetických drahách - meridiánech.

více ...
Kraniosakrální terapie

Image

Kraniosakrální terapie je velmi jemné, nebolestivé léčení rukama, pro pacienta velmi příjemné. Je to terapie, která využívá pohybů lebečních kostí a křížové kosti (ale nejen jich) k úpravě tzv. kraniosakrálnío rytmu, přes který může tato terapie ovlivňovat celý nervový systém člověka.

více...
Lymfodrenáž

Image

Lymfodrenáž je uznávanou léčebnou, relaxační i kosmetickou metodou, která zlepšuje proudění lymfy – mízy. Usnadňuje její tok přes centrální uzliny do krevního řečiště. Pomáhá z těla vyplavovat nahromaděné toxické látky a přispívá k celkové regeneraci organismu.

více...
Měkké techniky

Image

Měkké techniky jsou ošetření prováděná rukama bez použití krému či oleje. Kůže, podkoží, vazivo, svaly i svalové úpony jsou vůči sobě posouvány, protahovány, hněteny, řaseny nebo stlačovány s cílem obnovit jejich elastičnost a pohyblivost, zvětšit prokrvení a tím ulevit od bolesti.

více...
Metoda Ludmily Mojžíšové

Image

MLM je léčebný koncept skládající se z manuálních technik (mobilizací žeber, páteře, pánve i kostrče) a ze cvičení. Užívá se k léčbě pohybového aparátu, k řešení některých gynekologických problémů a je významnou metodou při řešení funkční sterility žen i mužů.

více...
Mobilizační techniky

Image

Mobilizační techniky jsou šetrné, jemné opakující se pohyby kloubu, při kterých terapeut postupně odstraňuje kloubní blokády - obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Na rozdíl od manipulačních technik jsou šetrné a bezpečné.

více..
Reflexní masáž nohou

Image

Reflexní masáž nohou je tisíce let stará léčebná metoda vycházející z tradiční čínské medicíny. Podle ní je celé tělo pokryto akupresurními drahami a body. Ucelenou mapu jednotlivých vnitřních orgánů a částí těla najdeme na uchu, rukou a nohou.

více ...
Spirální dynamika

Image

Spirální dynamika je rehabilitační koncept zaměřující se na problémy pohybového aparátu. Je založen na přesné znalosti anatomie přirozeného lidského pohybu. Je učením pohybu a zároveň i terapií, kdy je kladen důraz na trojrozměrnost pohybu a spirální princip v něm.

více...
Tejpování

Image

Při tejpování dochází k mírnému nadzvednutí kůže, podkoží i povrchové vrstvy vaziva a k odtažení těchto struktur od svalu. Zvětšením „meziprostoru“ dosáhneme uvolnění a zvýšení prokrvení i odtoku mízy, snížení tlaku na receptory a snížení bolesti.

více...